Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie, hier kunnen
geen rechten aan ontleend worden. Ceban Pharmaceuticals garandeert niet dat de website
foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Ceban Homecare
wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de
geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Alle informatie op deze website is gericht op de Nederlandse situatie.

Ceban Pharmaceuticals behoudt zich het recht voor de gegevens uit de, op de website, ingevulde
formulieren over te nemen in een interne database ten behoeve van de administratieve
afhandeling.

Ceban Pharmaceuticals verwerkt de overgenomen persoonsgegevens in overeenstemming met
het Privacyreglement zoals dat is gepubliceerd op deze website.
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via
deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s)
berusten bij Ceban Pharmaceuticals.

Deze disclaimer kunnen wij te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te
doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website
aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.
Ceban Pharmaceuticals. respecteert uw privacy en voldoet hierbij aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming AVG.